IRIB Radio Quran

IRIB Radio Quran

1 Follower 1116 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌با توجه به نیاز مبرم جامعه ‌برای آشنایی با قرآن و معارف اسلامی ، به دستور مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس جمهور وقت بودند ، رادیو قرآن در سال ۱۳۶۲ تأسیس شد. این شبکه رادیویی ‌‌در ابتدای کار با سه ساعت برنامه روزانه با محوریت تلاوت ، کار خود را آغاز کرد و در اواخر دهه ی اول فعالیت خود ، اندکی هم به مباحث ‌معارفی و تفسیری پرداخت.‌ رادیو قرآن در سال ۱۳۷۸ به یک شبکه سراسری ۲۴ ساعته تبدیل شد. مسئولان رادیو در آن زمان تصمیم گرفتند‌ این شبکه‌ رویکرد مخاطب عام‌ هم داشته باشد که در حال حاضر این رویکرد موجب افزایش مخاطبان این رادیو ‌شده است ، به نحوی که رادیو قرآن در سال های اخیر توانسته رتبه نخست شبکه‌های رادیویی تخصصی در جذب مخاطب را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر استاد احمد ابوالقاسمی مدیریت این شبکه رادیویی را عهده دار است.
Listen to IRIB Radio Quran on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store