Radio Pendimi është Radio Islame në gjuhën shqipe, që filloi punën e saj në Tetor të vitit 2006.
Radio Pendimi synon përhapjen e diturisë fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës. Këtë gjë, Radio Pendimi e bën nëpërmjet materialeve të saja edukative, mësimore dhe analizave të ngjarjeve globale me këndvështrim të thellë fetar.
Listen to Radio Pendimi Live Kanali-1 on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store