WOLR

0 Follower
226 Views

A Christian Radio, Location Armenia, Living to Serve God

We are just few young Christians that received from God a word that we should start this project. An Christian Online Radio. J Music Radio это онлайн христианское радио, мы всего лишь несколько молодых христиан, которые получили от Бога слово, что мы должны начать этот проект. Մենք ընդամենը մի քանի երիտասարդ քրիստոնյաներ ենք, որոնք ստացել են Աստծուց խոսք, որ մենք պետք է սկսենք քրիստոնէական օնլայն ռադիո։


Recommended stations

Tags

Contact

Country
Armenia | Հայաստան


Listen to WOLR on your device!
Get it on Google Play
Get it on App Store