Radyo Tele lanmou

Radyo Tele lanmou

0 Follower 376 Views
Radyo Tele Lanmou se vwa Lanmou BOnDye a, k ap sèvi Bondye ak pèp ayisyen ak lot sitwayen nan Mond lan.
Radyo Tele Lanmou se yon estasyon radyo ki pa komèsyal, ki sipòte pa priyè ak don Ayiti e aletranje. Nou kwè ke Radyo Tele Lanmou aple de Bondye epi mete apa kòm yon temwen bay Seyè Jezi Kris la an Ayiti, ak pwojè limyè sou fènwa. Nou egziste pou pwoklame Levanjil verite Kris la pou sali ak transfòmasyon moun k ap koute nou yo ak sosyete ayisyen an pa pouvwa Sentespri a. (Mat. 28:20)
Listen to Radyo Tele lanmou on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store