Radio M 90.1

Radio M 90.1

0 Follower 625 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

Najbolji radio u V.Luci
Intencija osnivanja Radija M je da ova radijska postaja svojim proizvedenim programom doprinosi opcem boljitku i razvitku mjesta i opcine Vela Luka i svih njenih stanovnika, s posebnim ciljem da se ispuni život mladeži i omoguci njeno bavljenje razlicitim kreativnim djelatnostima, kulturnim i umjetnickim izražavanjem, te zadovoljavanjem razlicitih oblika informacijskih potreba svih svojih slušatelja. Kod svojih slušatelja Radio M želi razvijati ekološku svijest, promicati kulturu i kulturnu baštinu, tehnicku kulturu i šport, te pozitivan i zdrav stav prema životu, zdravlju i drugim vrijednostima. Radio je u otocnoj sredini, kao što je Vela Luka, poslije televizije zasigurno najvažniji medij masovnog komuniciranja i izvor informiranja gradana, a posebno za sadržaje lokalnog znacaja i znacenja. Program Radija M temelji se na zaštiti javnog interesa bez utjecaja bilo koje politicke stranke ili druge interesne skupine u skladu s odredbama Zakona o elektronickim medijima, Zakona o medijima i dr. pozitivnim zakonskim propisima. Osnivac radija postavio je ispred sebe jasne kriterije koji ce svojom koncepcijom uvelike obogatiti informativni prostor, te unaprijediti kulturni, umjetnicki, športski, politicki, te uopce društveni ali i gospodarski život opcine Vela Luka i njenih mještana, kroz razlicite sadržaje. Programska orijentacija koncipirana je tako da zadovolji potrebe stanovništva za razlicitim informativnim sadržajima iz podrucja gospodarstva, kulture, religije, športa, obrazovanja, ekologije, lokalne samouprave i uprave i drugih podrucja. Radio M nema namjere da zlonamjerno ili tendenciozno utjece na formiranje javnog mnijenja, vec želi pomagati u formiranju istog, svojom informativnošcu, nepristranošcu i objektivnošcu, u skladu s profesionalnom etikom novinarske struke i elektronickih medija. U svom radu Radio M je programski i sadržajno posebno orijentiran prema mladim slušateljima i mladeži - kao svom ciljanom tržišnom segmentu, te se sadržaji emisija u potrebnoj mjeri prilagodeni mladima i mladeži, njihovom obrazovanju, informiranju i zabavi, vodeci racuna o njihovoj dobrobiti i zdravlju. Ipak, smatrajuci kako su radijski slušatelji univerzalni, tj. kako program primaju svi, bez obzira na dob, spol, kvalifikaciju i društveni položaj, Radio M je programski i sadržajno otvoren i za sve dobne i druge skupine.
Listen to Radio M 90.1 on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store