DIEU PHAP AM RADIO

0 Follower
212 Views

 • Nam Mô A Di Đà Phật !


 • Nam mô tận Hư không biến Pháp giới, quá hiện vị lai thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo !!! Trân trọng giới thiệu với các Bậc thiện tri thức, Quí Phật tử, thiện nam tín nữ, cùng toàn thể Đạo hữu gần xa Trạm phát thanh trực tuyến DIỆU ÂM RADIO. Đây thực chất là một đài phát thanh trên mạng, hoạt động liên tục 24/7 suốt ngày đêm, với mục đích đem Phật Pháp hoằng thông tới khắp mọi nhà qua phương tiện truyền thông hiện đại và hoàn toàn tùy duyên. Âm thanh phát ra đạt chuẩn chất lượng 128kbps (thực ra có thể phát cao hơn nhưng nhìn chung là phù hợp với mọi người dân). Nhận thấy nghe Radio là một thói quen truyền thống rất tốt, dù đang làm việc chúng ta cũng có thể nghe Phật Pháp để không quên lời Đức Phật, các Bậc Thánh, Chư Tổ và Cổ Đức dạy. Mong rằng chúng ta luôn theo đó mà tu tập, giác ngộ ít nhất cũng là một người sống có đạo đức, giúp ích cho xã hội, cao hơn là có thể liễu thoát sinh tử trở thành Bậc Thánh hóa độ Chúng sinh. Nguyện cầu Tam Thế Chư Phật mười phương gia hộ để Phật Pháp từ đây có thể truyền bá len lỏi tới khắp các Thế giới cho dù là lớn như Tam Thiên Đại Thiên hay nhỏ như hạt Lân Hư Trần. Nguyện cho KINH THỦ LĂNG NGHIÊM luôn tồn tại trên thế gian. Nguyện cho bất kỳ ai đã nghe hoặc xem qua DIỆU ÂM RADIO đều sớm trọn thành Phật đạo. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô...


  Similiar radios


  Religion - Spirituality Vietnamese Talk
  1699236855
  Vietnam | Việt Nam


  Widgets
  Update Radio

  Listen to DIEU PHAP AM RADIO on your device!

  Get it on Google Play
  Get it on App Store