Radio Galega Musica

Radio Galega Musica

0 Follower 826 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

Spain
Medio de comunicación televisivo e radiofónico pioneiro no emprego da lingua galega. Somos un servizo público que, dende 1985, aproxima a actualidade á audiencia dun xeito inmediato. Lideramos a información de proximidade e garantimos a cobertura e o seguimento máis completo de cada feito informativo que acontece en Galicia.
Listen to Radio Galega Musica on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store