Radio Tirana Klasik

Radio Tirana Klasik

1 Follower 609 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

Me misionin për të kënaqur shijet e publikut, por edhe për t’i kultivuar ato, me 18 Maj 2017 u krijua Radio Tirana Klasik. Muzika e kultivuar shqiptare, ruajtur e arkivuar në fondin e artë, tashmë do t’i takojë publikut, që i duartroket në salla, e pëlqen t’i ridëgjojë. (Vetëm Përdoruesit Shqiptarë mund të dëgjojnë)
Listen to Radio Tirana Klasik on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store