Saptarangi FM

Saptarangi FM

0 Follower 423 Views

Due to the latest updates, you can no longer listen to this radio with your browser. Please click the icon below to continue listening with the supporting player!

Listen to Saptarangi FM free on KeepOne Radio.
एफएमले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरुसंग सम्पर्क,समन्वय र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ ।यस एफ.एमको बिकासका लागी काठमाण्डौमा रहेको सगरमाथा एफ.एम,कम्यूनिकेसन कर्नर,इक्वेल एक्सेस,सर्च फर कमन ग्राउण्ड,एण्टेना फाउण्डेसन,प्रो पब्लिक,बि.बि.सी,वल्र्ड ट्रष्ट जस्ता संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेको देखिन्छ ।यि संस्थाहरुले उत्पादन गरेका जनहितका निम्ती उत्पादन गरेका कार्यक्रमहरुलाई उपयूक्त स्थान दिई प्रसारण गरेर पूर्वाञ्चलका स्रोतालाई राजधानी र पश्चिम नेपालसंग जोडेको देखिन्छ ।
Listen to Saptarangi FM on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store