Amaciko FM

Amaciko FM

0 Follower 768 Views
Amaciko FM sisikhululo somsakazo esisakaza umculo womaskandi kangango 80%, izinhlelo ezingu 20% kumazo omoya ngokusebenzisa intenethi. Amaciko FM inhloso enkulu ukuphakamisa ikhono lamaciko ezwe lethu 100% local, ikakhulukazi amaciko asafika kulendima ka maskandi. Siyafumaneka kumakhasi onxibelelwano ku Facebook nakwi website lethu http://www.amacikofm.co.za
Amaciko FM is a commercial digital radio station that broadcast 100% maskandi music with a format of 80% music and 20% programming on a digital platform. Amaciko FM main objectives and mandate is to uplift 100% local talent of our country, more especial the up and coming artist who do not have opportunity to showcase their skills. The station is accessible in different platforms like social media, and stream on our website.
Listen to Amaciko FM on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store