Radio Logos 94.2 FM

0 Follower 137 Views
talk christian gospel
Radio Logos është me kohë edhe pa kohë për dëgjuesit e saj, 24 orë në 7 ditë në javë për të mbjellë farën e mirë të Fjalës së Perëndisë dhe për të ujitur farën e mbjellë.
Listen to Radio Logos 94.2 FM on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store