Radio Glas Nade

Radio Glas Nade

0 Follower 358 Views
GLAS NADE TV ima za cilj da pomogne ljudima u razvijanju karaktera sličnom Isusu Hristu, nudeći bogat, kvalitetan duhovni sadržaj, što podrazumeva emitovanje duhovne muzike, propovedi, predavanja Biblijskog otvorenog univerziteta, lekcije subotne škole i različitih crkvenih dešavanja na teritoriji JIEU.
Listen to Radio Glas Nade on your device!
Get it on Google Play Get it on App Store

Download the free app

Listen to 100,000+ live radio stations around the World, on-demand content like podcasts & etc anywhere you go it is with you.

Get it on Google Play Get it on App Store